KICKERS Magazin 05 - page 68

68
Lukas Apfelbacher (Heroes DJ),
Thorsten Fischer (Aufsichtsratsvorsitzender)
Volker Omert (Charivari),
Peter Herm (Fa. Herm)
Norbert Lange (Würzburger Hofbräu) mit Frau
Christopher Bieber, Moritz Schmitt
v.l. Ariane Keupp, Peter Hofmann, Danuta Golombek
Pascal Bieler, Dennis Schmitt, Adrian Istrefi, Sebastian Sonnenberger, Cosmin Andrei
Fabian Frachet
(Wirkes Dirndl Trachten & Ledermoden),
Steffen Preuß (TV Touring) mit Sohn Johannes
Adele Jabs, Lukas Apfelbacher (heroes DJ), Julia Jabs
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...84
Powered by FlippingBook